עמותת מניפה – מנוף לחיים (ע"ר)  

מקדמת יוזמות חברתיות בתחומי חינוך ורווחה.

מטרות העמותה:

מניעת תופעת נשירת תלמידים ממוסדות החינוך

הכשרת מורים למניעת נשירה בגישה הוליסטית שפותחה ע"י מניפה.

ההכשרה נעשית עם מודלים יישומיים, לנוער נושר סמוי, מנותק, פוסט-אשפוזי ועוד.

פעילות העמותה נעשית במוסדות חינוך ובקהילה הנורמטיבית.