עמותת מניפה-מנוף לחיים  מקדמת יוזמות חברתיות בתחומי חינוך ורווחה.

                   מטרות העמותה-מניעת תופעת נשירת תלמידים ממוסדות חינוך

הכשרת  מורים למניעת נשירה,בגישה הוליסטית.

                                                       ההכשרה נעשית עם מודלים יישומיים, לנוער נושר סמוי, מנותק,פוסט-אשפוזי ועוד.פעילות העמותה נעשית במוסדות חינוך ובקהילה הנורמטיבית